Hotline: 0909.70.99.88

Sản phẩm

Uy tín - Chất lượng

Kết nối thành công

BỘ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG.

Năng lượng được thu gom và tái sử dụng trực tiếp. ---> giải pháp tốt nhất,tối ưu nhất cho công nghệ tiết kiệm năng lượng.

CHI TIẾT VỀ BỘ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

GIẢI PHÁP VỀ CÔNG NGHỆ.

- Thu gom toàn bộ mước ngưng của hệ thống về và bơm trực tiếp vào nồi hơi.

- với phương pháp trên tiết kiệm được 10 %-12 % chi phí nhiên liệu.

- Toàn bộ hệ thống tự động hoàn toàn .

Lợi ích của khách hàng rất cao:

- Giảm được giá thành sản phẩm, tạo ra sự cạnh tranh tối đa đối với các đối thủ .

- Góp phần bảo vệ ôi nhiểm môi trường.

Sản phẩm cùng loại